CNC frézování

Připravujeme

Z důvodu zvýšení poptávky a rozvoje našich produktů bylo v únoru 2009 naší firmou zažádáno o dotaci z Evropských fondů na rozvoj podnikání. Podnikatelský plán byl vypracován na seriovou výrobu ekologických odmašťovacích mycích stolů na vodou ředitelné, biologicky odbouratelné a nehořlavé kapaliny.

Přislíbená dotace bude použita na nákup 4-osého frézovacího centra.

AIXNER EKON | Smržov 58, 503 03 Smiřice | + 420 736 605 191 | michal@aixner-ekon.cz